DE CE PAUL’S FRIENDS?

Pornind de la inițiativele unor semeni de-ai noștri dar și de la moștenirea lăsată de Sfântul Pavel, doresc să definesc sensul călătoriilor misionare. Acestea nu sunt numai călătorii în spațiu și în timp, ci pot deveni călătorii profesionale și spirituale. Sistemul pe care îl propun are în vedere așezarea individului într-un referențial, dincolo de limitările materiale, în care contează cel mai mult disponibilitatea de a ajuta și capacitatea de efort pusă în slujba celorlalți. Într-o epocă în care există limitări ale bugetelor statelor în legătură cu susținerea educației individuale și de grup, propunem o soluție prin care putem creea o rețea în care fiecare dintre noi poate să susțină educarea semenilor săi și poate să devină un nod în această rețea, prin care se pot transmite experiențe umane deosebite care pot să ne îmbogățească spiritual și profesional. 

Fiecare om trebuie să-și orienteze viața luptând împotriva deznădejdii, pentru că, de fapt, nu avem decât o singură șansă: să experimentăm și să încercăm să reușim. A găsi puterea de a ieși din impas nu ține doar de propriul efort, ci și de calitatea relațiilor interumane pe care le creăm. Mărturisirea propriului sistem de valori este prima dovadă de forță interioară, de asumare a acestuia și de definire a unei traiectorii în viață. Viața lăuntrică nu înseamnă doar trăire personală, ci înseamnă și atitudine umană, care se manifestă și prin solidaritatea cu semenii noștri. Respectul pentru propriile valori inseamnă și înțelegerea semnificațiilor valorilor semenilor noștri.

Descoperirea unui drum în viață presupune și asumarea unor rezultate care se pot obține cu mari eforturi și înseamnă și conștientizarea potențialului pe care îl avem fiecare dintre noi. Atingerea scopului nu semnifică folosirea semenilor pornind de la principiul machiavelic „Scopul scuză mijloacele”, ci, dimpotrivă, pornind de la principiul „fă bine, căci binele se va întoarce”.

Doresc să demonstrez că fiecare dintre noi poate să evolueze prin punerea în valoarea a propriilor sale capacități și puteri, dar și printr-o componentă înaltă de spiritualitate și de solidaritate interumană. Transformarea radicală în viața personală se poate realiza prin conștientizarea faptului că nu putem fi puternici decât împreună. Legătura puternică între oameni poate să-i țină strâns uniți pe aceștia, iar aceasta poate crea condițiile educării tuturor indivizilor. A lucra împreună înseamnă a pune la cale un plan unic, care să conducă la iluminarea oamenilor.

Astfel, oamenii, indiferent de etnie și proveniență, pot să se susțină unul pe altul și să-și ofere propriile experiențe pentru îmbogățirea experiențelor celorlalți. Manifestarea acestui tip de credință educațională se poate pune în valoare nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte de solidaritate. Contribuția fiecăruia, după posibilitățile personale, poate să ne conducă la punerea în valoare a principiului „multul se poate face cu multe puținuri”. 

Ținta călătoriilor noastre inițiatice are în vedere crearea unor proiecte care să fie susținute prin eforturile grupurilor care aderă la aceste principii. Prin exemplul personal, putem deveni catalizatori al unui sistem educațional care să cuprindă nu numai indivizi, dar și „lumi” care, în comuniune, să poată crea atitudini, dar și alte moduri de abordare a realității. Solidaritatea nu este o chestiune teoretică și sentimentală. Ea trebuie să aibă aplicații practice zi de zi, iar noi să ne îngrijim activ pentru ca acest tip de trăire să devină o permanență. A fi de ajutor nu va semnifica doar obligația de a susține o cauză, ci va înseamna  și un mod de a trăi. 

Tipul nou de educație pe care-l sugerez pornește de la constatarea că trebuie să pornim de la sentimentul de iertare, pentru a nu ne așeza permanent în postura de victime. Procesul iertarii este influențat de decizia conștientă, voluntară de a face acest lucru, iar acesta ne va scăpa de efectul de bumerang al incapacității de a ierta.

 De fapt, vom constata că de câte ori îi vom ierta pe alții, ne vom ierta pe noi înșine, căci,  iertarea nu înseamnă că suntem de acord cu fapta comisă de altă persoană și că de fapt încercăm să înțelegem contextul în care acea persoană a avut acel comportament și că în esență unicul scop în viață este menținerea stării de pace interioară și nu neapărat schimbarea sau pedepsirea celeilalte persoane. 

Un nou tip de comportament interuman va impune noi relații, noi teme de meditație, dar și noi moduri de acțiune.

Voi propune săpămânal câte o temă care ar putea conduce la noi moduri de acțiune, în care factorii catalizatori ar putea să fie: Omul, Familia, Școala, Comunitatea, Biserica și, nu în ultimul rând, Factorul Politic. Evident că fiecare membru al societății poate propune subiecte de dezbatere care pot deveni laboratoare de actiune pentru schimbarea mentalităților.

Putem vorbi de:

– colaborarea dintre comunitățile rurale și comunitățile urbane, prin încheierea unor parteneriate;

– colaborarea între comunitățile românești din țară și comunitățile românești din afara granițelor;

– crearea unor rețele educționale, în care grupuri sau indivizi cu experiență pot să susțină indivizi sau comunități fără posibilități materiale;

– întâlniri permanente în mediul on ligne sau în spații rezervate, în care să se dezbată subiecte de interes pentru fiecare membru al comunității, dar și pentru comunitate, cu stabilirea unor planuri de acțiune imediate;

– lupta impotriva violenței;

– respectul pentru lege și pentru aplicarea ei.

Acest nou tip de educație are în vedere identificarea potențialelor reale ale fiecărui individ și punerea în valoare a acestora pornind de la componente de baza precum: educația sanitară, educația juridică și educția financiară.

Este evident că acest spațiu va putea găzdui articole, dezbateri și va fi un loc în care și prin care inițiativele individuale vor fi vizibile iar inițiatorii vor avea posibilitatea să creeze echipe care vor putea acționa pentru diverse proiecte.

Propunem o primă activitate care s-ar  putea desfășura la Mănăstirea Delta Neajlovului, Comuna Comana, județul Giurgiu la distanța de 39 km. de București (45 minute)

Sursa: http://manastirea-delta-neajlovului.blogspot.com/

 Aceasta a fost înființată în luna august a anului 2000 și a fost ridicată la rang de mănăstire la 2 mai 2004.

Acest ansamblu mănăstiresc este proiectat să devină o veritabilă cetate monahală care să aibă în interior un azil de batrâni, o bibliotecă, o adevărată catedrală dar și spații în care se pot desfășura activități educative, sanitare, culturale.

Problemele de ordin economic care au amânat finalizarea sunt un imbold pentru noi toți să continuăm efortul celor care au inițiat proiectul.

Așteptăm sugestiile dumneavoastră în legătură variantele de continuare a acestui proiect de amploare dar și cu propuneri concrete de acțiune.

Tot ceea ce vom propune în cadrul acestui portal va avea în vedere un singur comandament: ACȚIUNEA.

De prea multe ori, în devenirea noastră, am rămas în zona de bune intenții și de critică steriă.

A venit vremea să acționăm și să vedem in primul rând “bârna din ochii noștri și apoi paiul din ochii altora”.

PAUL MARINESCU

Scris de

Avatar

Paul Marinescu

Profesor – Management, Management de proiect, Managementul mass-media, Managementul schimbării, Metode și tehnici creative în Consultanță de afaceri, Metode și tehnici creative în marketing și vânzări.
Coordonator al programului de masterat Consultață în Afaceri (Facultatea de Administrare și Afaceri, Universitatea din București).
Conducător de doctorat la Școala Doctorală de Management – Academia de Studii Economice din București.
Editor – Revista Manager
Director al Centrului de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universității din București (CSOL-UB)
Presedinte al Asociaţiei “CONSULTANŢĂ STRATEGICĂ ŞI LEADERSHIP “(CSL)
Presedinte al Asociaţiei Team Work (organizaţie non-guvernamentală, non-profit pentru tineri axată pe învăţare prin management de proiect).
Consultant în afaceri, formator și mentor.
Fondatorul Paul’s Friends