STAREA PAUL’S FRIENDS

Atitudinile în cadrul sistemului Paul’s Friends, reacțiile personale față de experiențele în care ne implicăm, sunt o combinație de elemente cognitive, afective și conative care ne motivează să găsim soluții la toate provocările.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Noi și lumea în care trăim vom fi în armonie dacă experiențele pozitive ale fiecăruia vor putea facilita dezvoltarea tuturor.

MISIUNE ŞI VALORI

Dincolo de valorile materiale, dorim să creăm împreună sensuri ale existenței care să aibă în vedere: competențele reale, meritocrația, solidaritatea umană, onestitatea și faptele puse în slujba individulului dar și a comunității.

Noi suntem visele noastre proiectate în experiențele noastre pentru că, experiența fiecăruia este esențială pentru comunitate.

Pasiunea trebuie susținută de: calitatea relațiilor interumane, respectul reciproc, recunoașterea valorii semenilor noștri, munca în echipă, inițiativa, corectitudinea, spiritul de sacrificiu și asumarea riscului .

Experiențele, capacitatea de valorizare a potențialului propriu, dar și capacitatea de autoreflexie vor defini contexte noi în care creativitatea, nevoia de provocări se vor manifesta plenar. Nici o experiență nu va reprezenta un eșec ci pur și simplu va semnifica acumularea unor noi experiențe și capacitatea de a ne confrunta cu evenimente dificile, de a lua decizii echilibrate.

Propriile noastre experiențe și experiențele semenilor noștri, pot să fie puse în valoare dacă vom avea o percepție pozitivă în legătură cu acestea.

Astfel, relațiile dintre oameni se vor baza pe încredere, pe disponibilitatea de a primi dar și pe disponibilitatea de a oferi.

Atitudinea empatică dar și autonomia vor defini moduri de relaționare care vor asigura atingerea obiectivelor stabilite iar oportunitățile care vor apărea vor satisface pe de o parte nevoile personale, iar pe de o altă parte vor deschide noi căi de dezvoltare.

În acest sistem, raportul atitudini-valori definește esența fiecărui om. Atașamentul și activismul devin forme de manifestare în cadrul unor proiecte care se desfășoară la nivelul sistemului Paul’s Friends.

Opiniile, sentimentele, comportamentele față de oameni, idei și evenimente sunt forme prin care ne raportăm, relaționăm în aceste contexte.

Componenta cognitivă formată din percepții, opinii și convingeri nu trebuie să se limiteze doar la propriile experiențe de viață ci trebuie să aibă în vedere și sursele alternative (experiențele altora).

Componenta afectivă care se manifestă prin stările emoționale, nu trebuie să inhibe calitatea relațiilor interumane ci trebuie să faciliteze o orientare pozitivă în desfășurarea acestor parteneriate.

Componenta conativă va facilita sensibilizarea partenerilor potențiali la nivelul proiectelor, încurajându-i să acționeze atunci când se implică într-o echipă.

Combinația dintre elementele cognitive, afective și conative crează premisele unor acțiuni deschise favorizând o comunicare eficientă.

Caracteristicile procesului de comunicare specific sistemului Paul’s Friends au în vedere valorile acestuia și modul în care se vor dezvolta parteneriatele și proiectele.

Ținând cont că fiecare membru Paul’s Friends poate să fie inițiator de proiect sau participant în cadrul unui proiect, comunicarea va însemna poziționarea fiecărui individ în raport cu situația reală, fie în calitate de inițiator, fie în calitate de participant la realizarea acestuia.

Într-o rețea la care se adaugă noi noduri care reprezintă inițiative, experiențele fiecăruia pot deveni experiențele tuturor.

Scris de

Avatar

Paul Marinescu

Profesor – Management, Management de proiect, Managementul mass-media, Managementul schimbării, Metode și tehnici creative în Consultanță de afaceri, Metode și tehnici creative în marketing și vânzări.
Coordonator al programului de masterat Consultață în Afaceri (Facultatea de Administrare și Afaceri, Universitatea din București).
Conducător de doctorat la Școala Doctorală de Management – Academia de Studii Economice din București.
Editor – Revista Manager
Director al Centrului de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universității din București (CSOL-UB)
Presedinte al Asociaţiei “CONSULTANŢĂ STRATEGICĂ ŞI LEADERSHIP “(CSL)
Presedinte al Asociaţiei Team Work (organizaţie non-guvernamentală, non-profit pentru tineri axată pe învăţare prin management de proiect).
Consultant în afaceri, formator și mentor.
Fondatorul Paul’s Friends